Help: Homepage


Deze eerste pagina heeft 2 grote onderdelen:

  • De kalender: Hier kan je per dag de activiteiten bekijken. Er is ook de mogelijkheid om activiteiten toe te voegen dit kan je doen door op Activiteit Toevoegen/wijzigen te klikken.

    Navigatie door de kalender: bovenaan heb je de naam van de maand. Daarnaast bevinden zich < en > dit om respectievelijk een maand achteruit of vooruit te gaan.
    Op elk getal dat op de kalender staat kan je klikken en krijg je de weergave van de activiteiten op die dag.
  • De activiteitenlijst: Hier kan je alle activiteiten van een bepaalde dag bekijken. Indien je meer details wenst te weten over een activiteit kan je altijd op de activiteitsnaam klikken.
  • Uitgebreide zoekfuncties zijn in ontwikkeling.